ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ อื่น ๆ
13 33 20 14 10 11 9 29 7


พิมพ์ค้นหาจากห้องเรียน :
กรุณากรอกตัวเลขห้องเรียน 3 ตัว เช่น ม.1/1 ให้กรอก 101 หรือ ม.1/10 กรอก 110 แล้วกด ค้นหา