ระบบข้อมูลบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131011 รหัส Smis 8 หลัก : 50012010 รหัส Obec 6 หลัก : 131011
บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง
สำหรับสมาชิก
ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน
นับจำนวนเยี่ยมชมเว็บ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
16
เมื่อวาน
16
เดือนนี้
30
เดือนที่แล้ว
337
ปีนี้
768
ปีที่แล้ว
2,159

ผู้บริหารโรงเรียนสันกำแพง

director image

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

053331907 ต่อ 144

director image
นางสาวจุรีย์ กองอินทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

กลุ่มบริหารทั่วไป

053331907 ต่อ 112

director image
นายไชยะ นราสิทธาโชติ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร

053331907 ต่อ 130

director image
นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

กลุ่มบริหารวิชาการ

053331907 ต่อ 113

director image
นายสถิต ตาคำ

ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

กลุ่มบริหารแผนงาน

053331907 ต่อ 146

director image
ว่าที่ ร.ต.พีระวัฒน์ เสียงชารี

ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

053331907 ต่อ 121

พัฒนาเว็บไซต์โดย ครูวิชัย สิงห์น้อย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี itskpcm@skpcm.ac.th
โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทร 053-331907 โทรสาร 053-332036
www.skpschool.net