ฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 1

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงโดยท่านผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ได้มอบหมายให้ ครูสถิต ตาคำ ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองฯฝ่ายแผนงาน นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนสันกำแพงเข้าร่วมกับทีมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในอำเภอสันกำแพง ในนามทีมเสมาสันกำแพง เพื่อร่วมแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานราชการ 4 เส้า จตุรมิตร ครั้งที่ 1 ระหว่างทีมเสมาสันกำแพง(คณะครูและบุคลากรอำเภอสันกำแพง), ทีมฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพง, ทีมตำรวจอำเภอสันกำแพง และทีมอาวุโสเก่งระดมยิง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ สนามแก่งระดมยิง (โรงเรียนบ้านแช่ช้าง)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

วงดนตรีร่มแดงร่วมแสดงกับแม่โบ เฮือนดารานฤตยศิลป

สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง ร่วมกับแม่โบ เฮือนดารานฤตยศิลป มอบเวทีเสริมสร้างประสบการณ์และการมีจิตอาสาให้กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง คณะนักร้องวงดนตรีร่มแดง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ #น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ตราบนิรันดร์ 

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ่ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ่ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต”

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ได้มอบหมายให้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ , ๕/๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์”เปิดโลกกว้าง สร้างความรู้ สู่อนาคต” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สัตหีบ ชลบุรี อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ดพัทยา หาดนางรำ ทะเลบุฟเฟ่ต์

“ เกษียณสุข เกษมสันต์ ” สวยงามตามสไตน์กลุ่มสาระ Beautiful Style By Group ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เกษียณสุข เกษมสันต์ ” สวยงามตามสไตน์กลุ่มสาระ Beautiful Style By Group ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนสันกำแพง ประกอบด้วย คุณครูวิรัตน์ ขันพล คุณครูถวิล ต๊ะตา คุณครูประภาพรรณ วัยวุฒิ คุณครูนิภาภรณ์ แก้ววงษ์ และ คุณครูพิสมัย วีระศรีนารา คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ทุนละ ๕๐๐ บาท ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา วันกตัญญูหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงในโอกาสเข้ารับทุนการศึกษา วันกตัญญูหลวงปู่หล้า วัดป่าตึง ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยการนำของครูแนะแนว คุณครูสุทธิรักษ์ เสมอกันและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน นางสาวกิติยา สังข์คำ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายกิตติภพ ปันโปธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับโล่เกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายกิตติภพ ปันโปธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับโล่เกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐวุฒิ เทพแก้ว รางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานมุทิตาจิตหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐวุฒิ เทพแก้ว รางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานมุทิตาจิตหลวงปู่หล้าตาทิพย์ ณ วัดป่าตึง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์ ศุภศร นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นักกีฬาทุ่มน้ำหนัก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ และมีสิทธิได้ไปต่อในการแข่งขันกีฬา ณ จังหวัดแพร่ โดยมีครูอนุชา เครือกลัด เป็นผู้ฝึกสอน