ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Update!!!

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและขั้นตอนการดำเนินการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสันกำแพง

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

คู่มือการติดตั้งแอปพลิเคชัน Student Care สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

รายละเอียดประกันภัยอุบัติเหตุ ปี 2564


Online Report

ราคากลาง พัสดุ


แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสันกำแพง

ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสวี ปู่โน๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเพลงเนื้อหารักชาติดั้งเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ครูธนภร จิตธำรงสุนทร และครูวิสิษฐ วงค์กูด

Continue reading “ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมนัสวี ปู่โน๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดร้องเพลงเนื้อหารักชาติดั้งเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ครูธนภร จิตธำรงสุนทร และครูวิสิษฐ วงค์กูด”