ศึกษาดูงานและมุทิตาจิตครูเกษียณ 2561

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าโกงกาง, การปลูกพืชผักและผลไม้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงฉลวย ณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ผกท.พ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์) นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 33 โดยก่อนการประชุมได้รับเกียรติเชิญผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอาวุโส (ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์) มอบโล่แก่สถานศึกษาวิชาหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

ตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ร่วมบริจาคช่วยเหลือ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐชา ภิรมแก้ว ชั้น ม.3/9 นักเรียน รร.สันกำแพง ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน และทางตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ได้มอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง มอบให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองในการฝึกซ้อมต่อไป

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบแรก ระดับเขตการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา และ การแข่งขันจัดนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องพญาสัตบรรณ นำโดยนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงเรียนให้รับทราบ

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บรรยากาศคณะครูและบุคลากร นักเรียนในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม 1 |
ภาพกิจกรรม 2

รับความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย งานจราจร สภ.สันกำแพง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง ได้รับความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ และกฎหมายที่นักเรียนควรทราบ ในการขับขี่บนท้องถนน โดยมี พ.ต.ต. วชิระ วัฒนาฤดี สารวัตรจราจร สภ.สันกำแพง ร.ต.ท. สิทธิพันธ์ กระจันทร์ รองสารวัตรจราจร และ ร.ต.ท. รัตน์จรัส สุสิงห์รัตน์ รองสารวัตรจราจร ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีมอบโล่และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันฟุตบอล

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีมอบโล่และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันฟุตบอล ดังรายการต่อไปนี้ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๖ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รุ่นอายุ ๑๖ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเช้าและ ม.6 ภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อรับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ปี 2561

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ภาคเช้าและ ม.5 ภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อรับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูระดับชั้น ม.2 และ ม.5

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงแนะนำบุคลากรใหม่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู และ สำหรับปีนี้โรงเรียนสันกำแพงได้รับโครงการ NIHONGO Partners ได้ส่งบุคลากร (ผู้ช่วยครู) จากประเทศญี่ปุ่น มาช่วยงานสอน 10 เดือน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

เปิดสอนกีฬาคาราเต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงแนะนำบุคลากร ที่จะมาสอนกีฬา คาราต้า ภายในโรงเรียนสันกำแพง ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2561

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ภาคเช้าและ ม.4 ภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อรับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

แข่งขันฟุตบอลรายการไพรมินิสเตอร์คัพ ระดับภาคเหนือ

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงให้โอวาทแก่นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ16 ปี ของโรงเรียนสันกำแพง ตัวแทนของจ.เชียงใหม่ เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายการไพรมินิสเตอร์คัพ ระดับภาคเหนือ ที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค.นี้ เพื่อหาตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และม.4 61

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงและคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบ วินัย การประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกัน และสามารถปรับตัวเข้าสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุข ณ โรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ , วิชัยสิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรมตามฐาน

“ สระเกล้าดำหัว ครอบครัวสันก่ำแปง ”

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

“ สระเกล้าดำหัว ครอบครัวสันก่ำแปง ” รดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ครอบครัวสันก่ำแปงรับพรจากคณะครูเกษียณ คณะผู้บริหารและครูอาวุโสโรงเรียนสันกำแพง ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

มอบตัวระดับชั้น ม.4

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

บรรยากาศการประชุมและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าสู่รั้วเหลืองแดง ปีการศึกษา 2561 (นัดหมายพบกันอีกครั้งในการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561)

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม