ผลการสอบราคา

 

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

ร่วมการแข่งขัน วัน GIS DAY 2016

วันที่ ๒๙ พฤจิศกายน ๒๕๕๙
นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง แสดงความยินดีกับคุณครูที่ปรึกษา นักเรียนและมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน เนื่องในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน เนื่องในวัน GIS DAY 2016 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสรรค์แผ่นที่ออนไลน์ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๔ ทีม

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/60

ตารางจัดการเรียนการสอน เทอม 2/60 (นักเรียน)

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 <<


แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559

แบบฟอร์ม SAR59 (ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60)

>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th