ผลการสอบราคา

 

 

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

การแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ดอกแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ดอกแก้วเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ. โรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม #1 ภาพกิจกรรม #2 ภาพกิจกรรม #3 ภาพกิจกรรม #4 ภาพกิจกรรม #5

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพขบวนช่วงเช้า   ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

ภาพเคลื่อนไหวโดย : วรพล ไชยวงศ์

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 <<


แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559

แบบฟอร์ม SAR59 (ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60)

>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th