ผลการสอบราคา

 

 

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โรงเรียนสันกำแพง สพม.๓๔ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) โดยท่านผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ แสดงความยินดีและมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตรและรางวัลจากทางโรงเรียน สำหรับทุกกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ดังนี้ ๑. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ๒. รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรมการประกวดโครงงานภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ ๓. รางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ๔. รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 <<


แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559

แบบฟอร์ม SAR59 (ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60)

>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th