14/2/61 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานไร้พรมแดน

 7/2/61 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง 

5/2/61 ประกาศการรับรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
11/1/61 ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 | ประกาศห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ | ระเบียบการรับนักเรียน ม.1

12/12/60 ประกาศผลการสอบคัดเลือก| โครงการเพชรน้ำหนึ่ง | ห้องเรียนเตรียมพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

8/12/60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ | โครงการเพชรน้ำหนึ่ง | ห้องเรียนเตรียมพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

ต้อนรับ คณะกรรมการจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

กองบังคับการ กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสันกำแพง นำโดย รองฯจุรีย์ กองอินทร์ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง) ผกท.หญิง(พิเศษ) นุชนาฎ เจริญสุข รองฯวิรัตน์ มาตันบุญ รองฯไชยะ นราสิทธาโชติ ผกท.จำเริญ สุดาจันทร์ ผกท.ว่าที่ ร.ต.พีระวัฒน์ เสียงชารี ผกท.จรูญ สมบูรณ์ ผกท.อัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์ ผช.ผกท.ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์ และ ผช.ผกท.ว่าที่ ร.ต.หญิง วันวิสาข์ วรรณแดง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ นำโดย พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์ พ.ต.กฤตธรรม วงศ์ศรี พ.ต.ณภัทร ทิพย์รักษา และ ส.ท.หญิงสุขวิษา แซ่แต้ เข้าตรวจศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ของกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสันกำแพง ในวันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนสันกำแพงขอขอบพระคุณ และน้อมรับคำแนะนำทุกประการครับ

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/60

ตารางจัดการเรียนการสอน เทอม 2/60 (นักเรียน)

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <<

แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


- คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสันกำแพง

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 2560-2562

 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

- SAR ประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ปี 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559


>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th