ผลการสอบราคา

 

 

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจรรม สัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมด้วยรองผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในงานมีการการแสดงเกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (เปิดประตูล้านนาสู่อาเซียน) และการจัดนิทรรศการอาเซียน นิทรรศการธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ ปี และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯลฯ

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560 <<


แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559

แบบฟอร์ม SAR59 (ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60)

>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th