อัพเดทถึง ปีการศึกษา 2/2560 คลิกที่นี่เพื่อชมเว็บไซต์ใหม่ 

 04/4/61 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ [ม.1] และ [ม.4] 

 03/4/61 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา  

 02/4/61 รายละเอียดการมอบตัว ระดับ ม.1 , ม.4   

30/3/61 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 , ม.4  ๒๕๖๑ 

 16/3/61 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 9/3/61 ประกาศผลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง 

 9/3/61 ประกาศผลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานไร้พรมแดน 

 6/3/61 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 5/3/61 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) เพื่อเตรียมโครงการสันกำแพงช้อคเกอร์คลับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

เยี่ยมชมห้องศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบนพร้อมมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire A1 และ A2


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

การประชุมครู-นักเรียนภาษาฝรั่งเศสและคณะบริหารเพื่อต้อนรับผู้แทนเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเนื่องในโอกาศการเยี่ยมชมห้องศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบนพร้อมมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire A1 และ A2 ให้แก่นักเรียนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีผู้แทนเอกอัครราชทูต ฯพณฯ Christophe CARLUCCI เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณ Caroline SCHMITT ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและวัฒนธรรมสำนักทูตฝรั่งเศส คุณ Pascale FABLE ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ คุณสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม. 34 คุณอนุพงษ์ วาวงค์มูล นายอำเภอสันกำแพง ผอ.ทีปชัย วงค์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ประธานเครือข่ายศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน โรงเรียนสันกำแพง (CDF18)ผอ. แสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ประธานศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศสลำปาง-แพร่ (CDF19) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารโรงเรียนมี่มีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพเปิดศูนย์ฝรั่งเศส 

ภาพมอบประกาศนียบัตร 

เอกสารเผยแพร่


 >> เอกสารวิชาการ <<

แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/60

ตารางจัดการเรียนการสอน เทอม 2/60 (นักเรียน)

>>แบบฟอร์มส่งวิชาสอน<<

>> รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 <<

แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<


- คู่มือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสันกำแพง

- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 2560-2562

 - โครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 2560
สารสนเทศโรงเรียน 2560

- SAR ประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ปี 2560

รายงานประจำปีของสถานศึกษา2559


>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


++ เอกสารธุรการ ++


- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล 


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน

1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน
3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th