โรงเรียนสันกำแพง หน้าแรก

ประกาศจากทางโรงเรียน

 

     

  

   

  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ม.1 , ม.4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
 แบบสอบถามโครงการไม่รังแกกันในสถานศึกษา >>Click<<

  07/10/2559 โรงเรียนสันกำแพงมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ICT  ดังรายการดังนี้  >>รายละเอียด<<

  14/09/2559 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาภาษาไทย  >>รายละเอียด<<

  30/08/2559 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์ >>รายละเอียด <<<

  26/08/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาภาษาไทย  >>รายละเอียด<<

  11/08/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาคณิตศาสตร์  [รายละเอียด] [รายชื่ฮผู้มีสิทธิ์สอบ]

 

  11/07/2559 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอัฒจรรย์ 6 ชั้น จำนวน 5 หลัง>>รายละเอียด<<

  07/07/2559 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายไอศกรีมในโรงเรียนสันกำแพง>>รายละเอียด<<

  06/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และ ครูฟิสิกส์ >>รายละเอียด<< 

  24/06/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานและครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ อัตรา >>รายละเอียด<<

  24/06/2559 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาฟิสิกส์   จำนวน   อัตรา >>รายละเอียด<<

 

  17/04/2559 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบจัดสรร) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4  

  08/04/2559 รายละเอียดการมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสาร์ที่ 9 เมษายน 2559  >>รายละเอียด<< 

  08/04/2559 รายละเอียดการมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559  >>รายละเอียด<< 

  03/04/2559 ประกาศรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน >>รายละเอียด<< 

  07/03/2559 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  >> รายละเอียด<<  

  07/03/2559 ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซถนนลาดยางมาตรฐาน สพฐ  >> รายละเอียด<<  

  02/03/2559 ซื้อบริการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปี 2559 >> รายละเอียด<<  

 

ผู้อำนวยการ

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง

>> สายตรงผู้อำนวยการ <<

เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์ม SAR59 (ส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60)
เอกสารวิชาการ

แบบรายงานกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

>> รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 <<

>>เอกสารวิชาการ<<

>> คู่มือกรอกคะแนน โปรแกรม SGS <<

>> สมัครใช้งาน Google Apps For Education <<


 

- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน [ความละเอียดสูง]

- ตราโรงเรียนมาตรฐานสากล

- สถิติผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนสันกำแพง ประจำปีการศึกษา 2557 >>รายละเอียด<<

- สถิติผลการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6  แยกตามมหาวิทยาลัย >>รายละเอียด<<


เอกสารเผยแพร่ คู่มือประชาชน
1.การรับนักเรียน
2.การขอย้ายเข้าเรียน

3.การขอย้ายออกนักเรียน
4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
5.การขอลาออก
6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

Google Apps SKP School

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว

Facebook


Copyright © 2015. All Rights Reserved. 

Contact Webmaster : admin@skpcm.ac.th